Bestyrelsens årsberetning for 2021

2021 var et bøvlet år, - året vil blive husket som det andet corona år. Det var lukket af al aktivitet fra november 2020 og frem til omkring maj-juni måned 2021. Resten af året kunne vi bevæge os frit, men så kom 3. bølge i december 2021 men nye restriktioner, men heldigvis ramte det ikke vores aktiviteter.  

Medlemmer

I 2021 er der kommet 7 nye medlemmer. Det er ikke opgjort hvor mange, der ønsker at melde sig ud. Så pt er vi 55 medlemmer.

Aktiviteter

Kunsthistorie, som mødes en gang om måneden,har været ramt af corona i foråret 2021, men har gennemført aktiviteten fra juni og resten af året. Der er 9 personer i gruppen og tovholder er Jens Jørgen Søgaard.

Croquis, som mødes mandag en gang om måneden i de 6 vintermåneder har også været ramt af corona i foråret. Der har været 2 mødegange i efteråret med cirka 5-6 deltagere. Tovholder er Jette Halberg.

KreativDag finder sted fast hver torsdag året rundt og kan betragtes som et ”åbent hus”, hvor alle, som gerne vil, kan dumpe ind fra kl. 10. Der er 4-5 tovholdere, der skiftes til at være værter for dagen. Der er ca. 12 personer, som benytter sig af dagen og antallet per gang svinger fra en 3-4 til en 6-7 stykker.

Tovholdere: Jette Crandal, Helle Søgaard, Vita Pedersen og Susanne Jacobsen.

KreativAften er slået sammen med KreativDag, på grund af manglende tilslutning.

Multigruppen er slået sammen af TekstilDesign, Papirgruppen og Keramikgruppen.  

Gruppen mødes hver anden uge, onsdage i lige uger og har ligeledes mødtes i efteråret, hvor der har været et deltagerantal på 5-6 personer. Tovholder: Gitte Jul.

Kurser

Kursus i Modelmaling med Küli har været udsat 2 gange på grund af corona. Kurset er nu på planen igen den 12. marts 2022. Tovholder: Connie Nordholt.

Malekursusmed Per Just ved roret og med temaet Naturen ind i kunsten – kunsten ud i naturen blev afholdt den 29.-30. maj. Der var fuldt hus med 9 deltagere på kurset. Tovholder var Connie Nordholdt.

Portrætkursus med kursusleder Frank Weber, måtte aflyses i foråret 2021, men blev afholdt 10.-12. september 2021. Der var fuldt hold med 8 deltagere. Tovholder var Herdis Nielsen og Eller Dreyer.

Årets faste arrangementer

Sommerfesten blev afholdt i august ved Bratbjergsøerne. En god dag med tilslutning på ca. 15 personer. Tovholder: Vita Pedersen og Gitte Jul.

20 Års Jubilæumsfest blev afholdt på Skovsgård Hotel i Arentsminde den 1.10. med tilslutning af 24 medlemmer. Det var en skøn fest med middag, sange, taler, optræden og udnævnelse af 6 æresmedlemmer, som har været med siden foreningens start. Det er Lillian Nøhr, Jørgen Nielsen, Herdis Lau, Anni Pedersen, Ann Brix, Margit Poulsen og Lissen Røtkjær.

Kunstudflugtenblev afholdt den 23. oktober 2021. Fin og veltilrettelagt tur, der gik til Aros, hvor hovedattraktionen var Turner, den berømte engelske maler. En skøn og berigende dag. Tovholdere: Herdis Lau, Birgit Stokbro og Jette Crandal.

Julefesten blev i 2021 afholdt på Skovsgård Hotel i Arentsminde den 4. december. Trods corona stigning i samfundet var der en tilslutning på cirka 15 medlemmer fra Kunstgruppen. Traditionen tro var der både god julemad og underholdende indslag. Tovholdere: Lillian Nøhr og Gitte Jul.

Udstillinger 2021

Udstilling på Forvaltningen i Pandrup i januar-februar måned blev aflyst.

Påskeudstillingen på Bratskovblev aflyst på grund af corona.

Det Lille Sommergalleri havde udstilling i vores lokaler på Strandgården i juli måned. Det blev er god lille udstilling, som havde åbningstider synkront med Galleri Strandgården.

Silikones Jubilæumsudstilling faldt sammen med kommunens årlige Kulturuge i uge 40. Udstillingen blev afholdt på Bratskov, hvor der var 27 udstillere med cirka 3 malerier/værker hver. Det blev en bemærkelsesværdig flot udstilling, som trak et pænt antal besøgende. Til ferniseringen var lokalet fyldt op og hovedtaler Mogens Gade holdt en virkelig god og indholdsrig tale, der var med til at markere Silikones 20 års dag og gøre det til en fin begivenhed.

Bæredygtig Kunsthåndværker Udstilling ligger i uge 42. Som et led i Bæredygtighedsfestivalen, der årligt afholdes i vort område i efterårsferien, har Silikone takket ja til at stå for en udstilling i malerværkstedet på Strandgården, bestående af kunst, der udelukkende er fremstillet af naturmaterialer eller genbrugsmaterialer. Desuden var der 5 dage med workshop. Der var 13 udstillere - heraf 7 fra Silikone. Der var et besøgstal på 243 og et rigtig godt salg.

Silikones Fællesudstilling på Galleri Strandgården blev afholdt den sidste weekend i november. Det var en fin og alsidig udstilling med 24 udstillere. Besøgstallet svarede ikke helt til vores forventninger, hvorfor udstillingsudvalget og bestyrelsen drøfter konceptet for udstillingen.

I Kirkecenteret i Fjerritslev udstiller der løbende 2-3 medlemmer ad gangen. Når der er ledig plads på væggene, sender Anni en mail rundt.  Grundet corona har der været udsættelser. Anni Pedersen lægger besked ud, når der er plads.

Solgården Plejecenter i Brovst har stillet to gode vægge til rådighed for udstillere fra Silikone. Der er plads til 1-2 udstillere ad gangen. Karin Coermann melder ud, når der er ledig plads.

Forvaltningen i Brovst har også stillet et par vægge til rådighed for Silikone. Der er plads til 2 udstillere ad gangen. Igen på grund af corona har der i 2021 været udsættelser. Gitte Jul holder styr på hvem der udstiller hvornår.

Nye tiltag

Kreativ weekend på Lille Norge: Bestyrelsen har taget initiativ til at arrangere kreativ weekend på Lille Norge, kommunens lejrskolecenter ved Saltum. Det er tænkt som en årligt tilbagevendende weekend for dem, der har lyst til at tilbringe et par dage sammen med hinanden i nogle fine faciliteter og midt ude i en lækker natur. Afholdes første gang 12.-14. august 2022.

Der lægges dog op til debat på generalforsamlingen om der er den fornødne tilslutning til arrangementet.

Kulturuge uge 40 i 2022: Udviklingsudvalget er barslet med en ide om, at Silikones bidrag til Kulturugen i år bliver Udstilling i det fri og der er tænkt ind i parken ved Bratskov. Herom meget mere senere.

Besøg hos kunstnere: Udviklingsudvalget er barslet med en ide til en dag- eller aftentur ud til en kunstner, som gerne vil vise sit værksted/atelier og fortælle om sin kunst. Birgit Thygesen står i spidsen for udførelsen og vi vil høre nærmere, når der er noget konkret.

Afslutning

Også 2021 blev et vanskeligt år på grund af corona, men mon ikke corona snart går over i en ny fase - og så står vi mere end klar til at få det hele til at fungere på normal vis igen.

Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en stor tak til foreningens mange tovholdere, som løbende udfører et stort stykke organisatorisk, engageret og samlende arbejde – I er i den grad medvirkende til, at det HELE kan blive til noget.  


På bestyrelsens vegne

Gerda Tranberg