Referat af generalforsamling - 4. marts 2024

 1. Valg af dirigent og valg af referent
  Dirigent: Birgit Stokbro. Referent: Anne-Marie Kastberg

 2. Bestyrelsens beretning
  Gerda fremlagde årsberetningen. Den blev godkendt med applaus.

 3. Årsregnskab 2023
  Birgit Thygesen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 4. Budget 2024
  Birgit Thygesen gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent for 2025
  Det blev besluttet at kontingent uændret er 450 kr. i 2025.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  Gitte Jul og Birgit Thygesen stillede begge op igen og blev genvalgt. Anne-Marie Kastberg ønskede ikke genvalg. I stedet blev Anne Kubel valgt
  Som suppleanter blev Christel Bang valgt for 1 år. Der var ikke flere der stillede op, så bestyrelsen prøver at finde en suppleant snarest.

 7. Valg af revisor
  Helle Christiansen (ikke medlem) blev genvalgt

 8. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag.

 9. Kort gennemgang af foreningens udvalg. Herunder evt. udskiftning af udvalgsmedlemmer.
  Udvalgene fortsætter med flg. ændringer:
  Kunsttur - Gitte Nielsen afløser Birgit Stokbro.
  Det Lille Påskegalleri og Det Lille Sommergalleri - Begge sættes på pause. Udstillingsmulighed fortsætter efter ny model, hvor medlemmer på selvstændigt initiativ kan udstille i kortere eller længere perioder. Ønsker man at udstille i lejligheden meldes datoer til Birgit Thygesen, som opdaterer kalender på hjemmesiden.
  Festudvalg – Gerda og Lillian fortsætter
  Påskeudstilling på Bratskov – Birgit Stokbro, Helle Kristensen, Helle Lindsman og Birgit Thygesen fortsætter
  Påskeudstilling i Havbådehuset – Gerda Tranberg og Charlotte Andersen forsætter
  Fællesudstilling – Gitte Jul, Karen Marie Mondrup, Jette Crandal og Ellen Nørmølle fortsætter???
  Kunst i naturen – Jette Halberg og Jette Crandal fortsætter – hvad med Jytte Vad?
  Bæredygtighedsudstilling i værkstedet – Det foregår i uge 42 (skolernes efterårsferie), men udvalget nedlægges og det er optil medlemmerne selv at arrangere udstilling, hvis man vil det. Værkstedet er booket i uge 42 i både 2024 og 2025.
  Kursusudvalget – Helle Brix, Carsten Froulund og Christel Bang ønsker ikke at fortsætte. Udvalget nedlægges.
  Hushovmester i lejligheden - Vita stopper. Bestyrelsen vælger ny hushovmester snarest.

 10. Evt.
  Birgit Stokbro havde modtaget en forespørgsel om privat akvarelundervisning. Christel overvejer muligt tilbud.
  Vagtkalenderen for lejligheden skal opdateres. Hvem der er værter sendes til Birgit Thygesen. Rettelser til personlige profiler på hjemmesiden sker ved henvendelse til Birgit Thygesen.
  Invitation til at besøge arrangement Montmartre i Skanseparken 2. juni 2024.