Årsberetning for 2023

MEDLEMMER  

I 2023 er der kommet 3 nye medlemmer og 1 udmelding. Hermed er vi nu 51 medlemmer.

 

AKTIVITETER, som finder sted i vores lokaler på Strandgården.

 

Kunsthistorie mødes en gang om måneden og tæller cirka 6 deltagere. Gruppen arbejder med skiftende temaer eller kunstnere. Deltagerne skiftes til at kaste lys over emnerne.

 

Croquis, mødtes mandag en gang om måneden i de 3 vintermåneder. Tovholder var Jette Halberg. Men efter 1. sæson i 2023 valgte gruppen indtil videre at holde pause for aktiviteten.

 

ÅbentHusTirsdag og ÅbentHusTorsdag fungerer som et ”åbent hus”, hvor alle, der gerne vil, kan dumpe ind fra kl. 10. Der er altid en vært som låser op og laver kaffe, så ingen skal komme til en lukket dør.  I alt er der ca. 15 personer, som benytter sig af dagene og antallet per gang svinger fra en 3-6 personer.

 

ÅventVærkstedLørdag: for at kunne tilbyde aktiviteter til medlemmer, der er på arbejdsmarkedet, besluttede bestyrelsen i 2023 at starte et ÅbentVærksted om lørdagen. Det ligger lørdage i lige uger fra jan-maj og sept-nov. 10 personer har vist interesse.

 

 

KURSER

Keramikkursus hos VIA i Ålborg med keramiker Inge Frederiksen blev afholdt over 4 gange i jan/feb 2023. Der var 4 deltagere, som var ovenud tilfredse med kursuet.

 

Kursus i Pouring Art blev afholdt hos Krealaden den 26. august. Der var 7 deltagere fra Silikone og 1 ekstern. Tovholder var Helle Brix. Der var fuld tilfredshed med kurset. Flere efterspørger et kursus mere.

 

Kursus i MakeMake med Helle Christensen blev ikke afholdt på grund af manglende tilslutning.

 

Kursus i akvarel med Dolgova blev ikke afholdt på grund af manglende tilslutning.

 

Keramikkursus – efterår på VIA i Ålborg blev aflyst af kursusholder på grund af personlige årsager.

 

ÅRETS FASTE ARRANGEMENTER

Kunstnerbesøg, ingen besøg arrangeret i 2023.

 

Sommerfesten blev afholdt den 24. juni på vores nye terrasse på Strandgården. Vejret var strålende sol, drikkevarerne havde man selv med, maden – hver deltager kom med en ret, snakken gik og humøret var fint. Så hvad mere var der brug for! Tovholder: Gerda Tranberg

 

Kunstudflugten løb af stablen lørdag den 2. september med en fyldt bus på 19 personer. Turen gik til Holstebro Kunstmuseum og derefter til Heltborg Museum i Thy. En god og berigende dag. Arrangører: Herdis Lau, Birgit Stokbro og Jette Crandal.

 

Julefrokosten blev afholdt på Skovsgård Hotel den 9. december. Fin tilslutning på 17 personer og traditionen tro var der både god julemad og underholdende indslag. Tovholdere: Lillian Nøhr og Gerda Tranberg.

 

UDSTILLINGER 2022

Påskeudstilling på Bratskov fik en god genstart. Åbningstalen blev holdt af Anne Marie Hvid fra Region Nordjylland. Vagtpalen blev dækket ind ved hjælp af hjælpetropper fra Silikone – mange tak for det, -en hel central indsats! Der var et besøgstal på ca. 700 personer og et salg på 18.423 kr. Tovholdere var Poul Christensen, Birgit Stokbro, Birgit Thygesen og Helle Lindsman.

 

Påskeudstilling i Havbådehuset i Slettestrand blev flyttet og afholdt i Kristi Himmelfartsdagene grundet dobbelt booking. Udstillingen blev udført af 18 kunstnere – 9 fra Silikone og 9 kunstnere udefra. Der var et besøgstal på 200 personer og et salg for 13.000 kr. Tovholdere Charlotte Andersen og Gerda Tranberg.

 

Det Lille PåskeGalleri. Udstilling blev afholdt med 7 udstillere. Det var en fin lille udstilling med en del besøgende. Åbningstider synkront med Galleri Strandgården. Tovholder: Gitte Jul sammen med Helle Christensen og Gitte B. Nielsen.

 

Det Lille Sommergalleri havde udstilling i juli måned med 6 udstillere. Det blev er god og fin udstilling, som havde åbningstider synkront med Galleri Strandgården. Der var udfordringer med at få vagtplanen til at hænge sammen. Tovholder: Gitte Jul sammen med hjælpere til ophængning.

 

Kunst i Naturen i parken ved Bratskov var for 2. gang Silikones bidrag til Jammerbugt Kommunes Kulturuge i uge 40. Der var 14 udstillere fra Silikone og 5 inviterede gæsteudstillere. Det var en meget interessant og seværdig udstilling, der vandt stor begejstring blandt de besøgende. Godt gåe! Tovholderne var Jette Crandal, Jette Halberg og Jytte Vad.

 

Udstilling i Skulpturparken i Blokhus: 11 personer fra Silikone har med salg for øje udstillet i Skulpturparken i Blokhus fra medio februar til 30. dec. Der er lidt blandede opfattelser af forløbet, hvilket skyldes, at der ikke har været en skarp aftale med cafeen. Tovholder først Gerda Tranberg derefter overtog Birgit Stokbro.

 

I Kirkecenteret i Fjerritslev udstiller der løbende 2-3 medlemmer ad gangen. Når der er ledig plads på væggene, sender Anni en mail rundt. Tovholder Anni Pedersen.

 

BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsens initiativ vedrørende en fladere struktur, hvor bestyrelsesopgaverne er delt ud på flere personer, er begyndt at virke. Desuden er suppleanterne med til alle møder og indgår i drøftelser, afgørelser og varetagelse af opgaver.

 

 

NYE TILTAG igangsat eller på vej i 2024

  1. Bestyrelsen har fra starten af 2024 fået gang i ÅbenVærkstedLørdage.
  2. Bestyrelsen arbejder med et projekt: ”samarbejde med andre foreninger”, som i al korthed går ud på, at Jammerbugt Bibliotekerne, Tranum Strand Kunst- og Kulturcenter, Kunstgruppen Silikone og Tranum Landsbyråd arbejder sammen om et Midsommerevent, som vil foregå på Strandgården torsdag den 20. juni kl. 19 hvor musik, oplæsning, mime og maling på lærred sker på samme tid. Der indgås aftale med professionelle kunstnere og der søges økonomiske midler til gennemførelsen.
  3. Bestyrelsen vil gerne lægge mere vægt og indhold på vores generalforsamling, som vi herefter kalder for ÅRSMØDE m. generalforsamling. Dette for at give medlemmerne mulighed for at være med til at drøfte og tage stilling til diverse spørgsmål i vores forening. Blot et enkelt eksempel: hvilke kurser efterspørger medlemmerne.
  4. Bestyrelsen er ved at indrette det hidtidige depot til hyggelig soverum, så medlemmer under lidt hyggelige former kan overnatte i lejligheden og bruge lokalerne til aktivitet – en form for retreat.

 

 

Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en stor tak til foreningens aktive medlemmer og de mange tovholdere, som løbende udfører et stort stykke organisatorisk, engageret og samlende arbejde – I er i den grad medvirkende til, at det HELE kan blive til noget.  

 

På bestyrelsens vegne

Gerda Tranberg