Årsberetning for 2022

MEDLEMMER

I 2022 er der kommet 5 nye medlemmer og med de seneste udmeldinger er vi nu 50 medlemmer.

 

AKTIVITETER

Kunsthistorie. Jens Jørgen Søgaard, som har været tovholder for gruppen i mange år, er trådt tilbage. Gruppen har besluttet at køre videre uden tovholder, men med en flad organisering, så de enkelte medlemmer tager beslutning om de næste kunsthistoriske temaer, som tages op. Gruppen mødes fortsat en gang om måneden og tæller cirka 8 deltagere.

 

Croquis afholdes mandag en gang om måneden i de 6 vintermåneder. Tovholder er Jette Halberg, der sammen med bestyrelsen har arbejdet med at udvikle en ny økonomisk model, så gruppen ikke er så sårbar i forhold til et evt. svingende antal deltagere.

Normal deltagelse er 5-8 personer.

 

Multigruppen, som var slået sammen af TekstilDesign, Papirgruppen og Keramikgruppen, er i foråret 2022 nedlagt. I stedet blev dannet KreativTirsdag

 

KreativTirsdag og KreativTorsdag fungerer som et ”åbent hus”, hvor alle, der gerne vil, kan dumpe ind fra kl. 10. For hver af dagene er der en 4-5 stykker, som skiftes til at være vært for dagen. Der er ca. 16-18 personer, som benytter sig af dagene og antallet af deltagere pr. gang svinger mellem 3-7 personer.

 

KURSER

Kursus med Per Just med titlen ”Parafraser” blev afhold med fuld tilslutning den 29.-30. jan. Tovholder var Connie Nordholt.

 

Kursus i Modelmaling med Külli blev afholdt den 12. marts. Kurset blev vel gennemført med 8 deltagere. Tovholder var Connie Nordholt.

 

Akvarelkursus med Alek Krylow blev afholdt den 3. – 4. september. Kurset blev vel gennemført med 8 deltagere. Tovholder var Anne-Marie Kastberg.

 

Keramikkursus i november måned blev ikke gennemført på grund af manglende deltagere.

 

 

ÅRETS FASTE ARRANGEMENTER

Kunstnerbesøg, som havde sin debut den 31. maj, gik til keramiker Rikke Barlebo ved Dronninglund. Turen forsatte til Dronninglund Kunstcenter, som bød på en spændende udstilling. Der var 10 deltagere. Sådan en tur tager vi gerne på igen. Tovholder Birgit Thygesen.

 

Sommerfesten blev aflyst. Tovholder: Vita Pedersen og Gitte Jul.

 

Kunstudflugten løb af stablen den 17. oktober. Turen gik til Skagen Museum med en opsætning med franske kunstnere. En god og berigende dag. Med hjælp fra gode naboer og venner fik vi bussen fyldt op med 19 deltagere. Tovholdere: Herdis Lau, Birgit Stokbro og Jette Crandal.

 

Julefrokosten blev afholdt på det nyrenoverede Skovsgård Hotel den 3. december. Fin tilslutning på 24 personer og traditionen tro var der både god julemad og underholdende indslag. Tovholdere: Lillian Nøhr og Gitte Jul.

 

UDSTILLINGER 2022

Påskeudstilling i Havbådehuset i Slettestrand blev afholdt i de 5 påskedage. Udstillingen, der havde temaet Hav og Strand, blev udført af 17 kunstnere – 10 fra Silikone og 7 kunstnere udefra. Der var et besøgstal på ca. 650 personer. En flot og vellykket udstilling, der passede godt til omgivelserne både inde i huset og udenfor. Tovholdere Charlotte Andersen og Gerda Tranberg.

 

Påskeudstilling i Det Lille Galleri blev afholdt med temaet ”Salongophængning af små værker”. Der var cirka 100 små malerier under 50x50 cm organiseret efter et blåt rum, et rødt rum og et grønt/brunt rum. Det blev en meget spændende og seværdig udstilling, hvor rigtig mange medlemmer bidrog med værker. Tovholder Gitte Jul sammen med hjælpere til ophængning.

 

Det Lille Sommergalleri havde udstilling i juli måned med temaet ”Blomster”. Det blev en god og fin udstilling, som havde åbningstider synkront med Galleri Strandgården. Tovholder Gitte Jul sammen med hjælpere til ophængning.

 

Kunst i Naturen i parken i Bratskov var Silikones bidrag til Jammerbugt Kommunes Kulturuge 2022. Der var 9 udstillere fra Silikone og 5 gæsteudstillere. Det var en meget interessant og seværdig udstilling. Godt gået – første gang vi har afprøvet de udendørs haller. Tovholderne var Jette Crandal, Jette Halberg og Jytte Vad

 

Bæredygtig Kunsthåndværker Udstilling fandt sted i uge 42, som en del af den årlige Bæredygtighedsfestival i SletteStrand/Thorupstrand/TranumStrand,

Udstilling i malerværkstedet på Strandgården, bestod af kunst, der udelukkende er fremstillet af naturmaterialer eller genbrugsmaterialer. Desuden var der 5 dage med workshop. Der var 13 udstillere - heraf 7 fra Silikone. Der var et besøgstal på ca. 250 og fint salg. Tovholder Christel Bang, Gitte Jul, Gerda Tranberg.  

 

Udstilling i Baghuset i Blokhus fandt sted i sommermånederne, hvor 2 hold udstillere nåede at prydede restaurantens vægge. Baghuset er nu lukket.

 

I Kirkecenteret i Fjerritslev udstiller der løbende 2-3 medlemmer ad gangen. Når der er ledig plads på væggene, sender Anni en mail rundt. Anni Pedersen lægger besked ud, når der er plads.

 

Solgården Plejecenter og Forvaltningen i Brovst – her er vi ophørt med at have udstillinger.

 

NYE TILTAG, der blev en realitet i 2022

Udendørs udstilling

Kunstnerbesøg

Terasse uden for lejligheden blev realiseret med støtte fra SparV og Jammerbugt Kommune. 

 

NYE TILTAG i 2023

Bestyrelsen arbejder med at indføre en fladere struktur, så vi får foreningens opgaver spredt ud på flere personer. Herunder også at suppleanterne indgår mere aktivt i bestyrelsesarbejdet.

 

 


Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en stor tak til foreningens mange tovholdere, som løbende udfører et stort stykke organisatorisk, engageret og samlende arbejde – I er i den grad medvirkende til, at det HELE kan blive til noget.  

 

På bestyrelsens vegne

Gerda Tranberg